Boliden

        


Skapa och nyttja Microsoft HoloLens som ett arbetsverktyg för Boliden så det kan hjälpa både fast personal men även tredjeparts leverantörer av produkter / servicepersonal i tunnlar och arbetsytor.

Microsoft HoloLens är den första fristående, holografiska datorn som gör det möjligt att engagera ett digital innehåll och interagera med hologram i din omgivning.

        

Spännande och innovativt projekt där huvuduppdraget bestod av att arbeta fram ett helt koncept hur man kan integrera Microsoft Hololens som ett naturligt inslag av valet till arbetsverktyg och hur det är tänkt att fungera rent praktiskt.

Förutom att ta fram ett nytt användarkoncept av Microsoft Hololens, så innehöll uppdraget en viktig komponent där ett storyboard i form av pennskisser togs fram. Detta för att på så enkelt sätt kunna förklara konceptet på en mer detaljerad nivå och för att skapa en visuell känsla hos betraktaren. 

 

 
 
 
 
Post
Samtal
Instagram
LinkedIn