Uudet Kirjat

         


2012 så önskade Bonnier att minska antalet bokklubbar från åtta till fem stycken klubbar. Det skulle förenkla det för medlemmarna att köpa och annullera böcker digitalt och öka medlemmarnas lojalitet. Ett uppdaterat utseende och känsla på varje "ny" bokklubb som i sin tur skulle ha sin egen design.

Eläköön kirja!

    


 

 


 
 
 
 
Post
Samtal
Instagram
LinkedIn