Lexia Provia

     


Produktutveckling av e-learning system
Liber ville själva kunna skapa och konfigurera laborationerna utan att behöva skriva egen kod. Lösningen är därför byggd med en modulär arkitekur i AngularJS. Varje laboration består av ett valfritt antal laborationsobjekt. Till varje laborationsobjekt kan Liber koppla resurser i form av bilder, texter, filmer och ljud hämtade från läromedlen. Laborationsobjekten sätts sedan samman och blir till en laboration.

Liber kan även styra hur laborationsobjekten ska interagera med varandra och vad som ska hända. Användaren kan klicka, dra och släppa objekt på skärmen och beroende på vad användaren gör händer olika saker. Om ett objekt till exempel släpps på ett annat objekt så kan ett visst ljud spelas om det är rätt objekt, ett annat om det är fel objekt.

     

Man har också tillgång till en verktygslåda genom vilken man kan flytta runt objekt, skriva text, rita med en penna eller dra raka streck eller sudda. Lösningen är integrerad med Libers egna system för användarkonton, CMS-funktionalitet och statistikinsamling.


Mer om produkten

Livet i Bokstavslandet

  

  

  

 
 
 
 
Post
Samtal
Instagram
LinkedIn