Skiljedomsinstitutet

     


SCC behövde hjälp med att modernisera sin webbplats som i dagsläget var icke-responsiv, omodern och inte speglade den uppdaterade varumärkesprofilen. De hade dessutom ett svårarbetat CMS, och hade samlat på sig en mängd gamla sidor som inte var aktuella längre.

Målet var att förmedla en modern och trygg känsla som lyfter fram Stockholm som neutral aktör, deras långvariga renommé och seriositet. I uppdraget ingick att ta fram en grafisk profil för webb, vilket saknades sen tidigare. Baserade denna på SCC:s gröna profilfärg, och utvecklade därtill en konsekvent färgskala samt typografi. Diagrammen SCC använder för att visa sin statistik fick en ny design som passar in i manéret, och ikonspråket vi tog fram accentuerar viktiga sektioner och ingångar.

     

Skiljedomsinstitutet grundades 1917 och är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare. Skiljedomsinstitutet är idag ett av de främsta instituten i världen för öst-väst relaterade tvister men är även ett internationellt center för tvistlösning där parter från 30-40 olika länder väljer att få sina tvister avgjorda varje år.

www.sccinstitute.se
 


  
 
 
 
Post
Samtal
Instagram
LinkedIn