Swedbank

     


Uppdraget bestod av att finna ett nytt och mer detaljerat sätt att presentera den privata kundens investeringar på. Projektet bestod i många delar, bland annat att ta fram en visuellt funktionell demo inom två veckor till kund men även webbdesign som självklart har mobilefirst som grund. Det togs även fram moodboard och nydesignade diagram.


     


 
 
 
 
Post
Samtal
Instagram
LinkedIn